leaden flycatcher

Leaden Flycatcher

/
Latin name:  Myiagra rubecula Size: 14.5 to 16 cm Occurence:…
dollarbird

Dollarbird

/
Latin name: Eurystomus orientalis Size:  to 30 cm Occurence: Common,…
sacred kingfisher

Sacred Kingfisher

/
Latin name: Todiramphus sanctus Size: 19 to…
Channel-billed Cuckoo

Channel-billed Cuckoo

/
Latin name: Scythrops novaehollandiae Size: 58 to 66 cm Occurence: Common,…
Eastern Koel

Eastern Koel

/
Latin name: Eudynamys orientalis Size: 41 cm Occurence: Common Habitat: Found…
Eastern Curlew

Eastern Curlew

/
Latin name:  Numenius madagascariensis Size: 60 to…
Bar-tailed Godwit

Bar-tailed Godwit

/
Latin name:  Limosa lapponica Size: 37 to 41 cm Occurence: Common,…
Black Swan

Black Swan

/
Common name: Black Swan Latin name:      Cygnus atratus   Size: 106…