Australasian Figbird

Australasian Figbird

/
Latin name: Sphecotheres vieilloti Size: 27 to 29 cm Occurence:…
Rufous Whistler

Rufous Whistler

/
Latin name: Pachycephala rufiventris Size: 16 to 18 cm Occurence:…
Golden Whistler

Golden Whistler

/
Latin name: Pachycephala pectoralis Size: 16 to 18 cm Occurence:…
Black-faced Cuckoo-shrike

Black-faced Cuckooshrike

/
Latin name: Coracina novaehollandiae Size: 32 to 34 cm Occurence:…
Varied Sittella

Varied Sittella

/
Latin name: Daphoenositta chrysoptera   Size:…
Eastern Whipbird

Eastern Whipbird

/
Latin name: Psophodes olivaceus Size: 26 to 30 cm Occurence:…
Noisy Friarbird

Noisy Friarbird

Latin name: Philemon corniculatus Size: 31 to 36 cm Occurence:…
Blue-Faced Honeyeater

Blue-faced honeyeater

/
Latin name: Entomyzon cyanotis Size: 29 cm Occurence:…
White-naped honeyeater

White-naped Honeyeater

/
Latin name: Melithreptus lunatus Size: 13 to 15 cm Occurence:…
White-cheeked honeyeater

White-cheeked Honeyeater

/
Latin name: Phylidonyris niger Size: 12 to 16 cm Occurence: Common Habitat: Found…