Bush Birds

variegated fairywren

Variegated Fairy-wren

/
Latin name: Malurus lamberti Size: 14 to 15 cm Occurence: Common Habitat: Found…
Satin Bowerbird

Satin Bowerbird

/
Latin name: Ptilonorhynchus violaceus Size: 19 to…
White-throated Treecreeper

White-throated Treecreeper

/
Latin name: Cormobates leucophaea Size:  15 cm Occurence: Uncommon Habitat: Found…
dollarbird

Dollarbird

/
Latin name: Eurystomus orientalis Size:  to 30 cm Occurence: Common,…
sacred kingfisher

Sacred Kingfisher

/
Latin name: Todiramphus sanctus Size: 19 to…
Fan-tailed Cuckoo

Fan-tailed Cuckoo

/
Latin name: Cacomantis flabelliformis Size: 24 to…
Channel-billed Cuckoo

Channel-billed Cuckoo

/
Latin name: Scythrops novaehollandiae Size: 58 to 66 cm Occurence: Common,…
Eastern Koel

Eastern Koel

/
Latin name: Eudynamys orientalis Size: 41 cm Occurence: Common Habitat: Found…
Australian White Ibis

Australian White Ibis

/
Latin name:  Threskiornis moluccus Size: 65 to 75 cm Occurence: Common Habitat: Widespread…
Magpie lark

Magpie-lark

/
Latin name:  Grallina cyanoleuca Size: 26 to 30 cm Occurence: Common Habitat: Found…