Brown Goshawk

Brown Goshawk

/
Latin name:  Accipiter fasciatus Size: 40 to 55 cm…
Southern Boobook

Southern Boobook

/
Latin name: Ninox boobook Size: 27 to 36 cm Occurence: Uncommon Habitat: Found…
Australian Hobby

Australian Hobby

/
Latin name:  Falco longipennis Size: 30 to 35.5 cm Occurence: Uncommon Habitat: Found…
Grey Goshawk

Grey Goshawk

/
Latin name:  Accipiter novaehollandiae Size: 40 to…
Collared Sparrowhawk

Collared Sparrowhawk

/
Latin name:  Accipiter cirrocephalus Size: 29 to…
Whistling Kite

Whistling Kite

/
Latin name:  Haliastur sphenurus Size: 50 to 60 cm Occurence: Common Habitat: Found…
White-bellied sea eagle

White-bellied Sea-Eagle

/
Latin name:  Haliaeetus leucogaster Size: to 90 cm Occurence: Common Habitat: Found…
Black Shouldered Kite

Black-shouldered kite

/
Latin name:  Elanus axillaris Size: 35 to 38 cm Occurence: Uncommon Habitat: Found…
osprey

Osprey

/
Latin name:  Pandion haliaetus Size: to 60 cm Occurence: Common…
Tawny Frogmouth

Tawny Frogmouth

/
Common name: Tawny Frogmouth Latin name:       Podargus…